Posedujemo audio i video opremu za kreiranje različitih događaja, od prikazivanja video materijala, preko direktnog prenosa slike i zvuka u istom ili odvojenom prostoru do snimanja materijala i obrade u postprodukciji.