Deutsche Telekom u Laubi

Zagreb, 2015.
  • 0

Hrvatski Telekom uspešno je okončao opsežan proces IP transformacije – modernizacije svoje fiksne telekomunikacijske mreže, u sklopu koje su fiksni telefonski priključci svih njegovih korisnika migrirani na IP (Internet protokol) tehnologiju. HT je treći telekom u Evropskoj uniji koji je sve svoje korisnike i usluge prebacio u All-IP mrežno okruženje.

Proces celovitog prelaska Hrvatskog Telekoma na IP tehnologiju započet je 2010. godine, a obuhvatio je isključivanje iz prometa ukupno 72 lokalne telefonske centrale starijih generacija širom Hrvatske. Njih su u pružanju usluge korisnicima zamenile svega dve centrale, smeštene u Rijeci i Zagrebu. Nova platforma, temeljena na Internet protokolu omogućava znatno učinkovitije pružanje postojećih usluga kao i uvođenje niza novih, savremenih usluga namenjenih privatnim i poslovnim korisnicima. IP migracija temelj je novog, multimedijalnog svijeta, umreženih domova, kancelarija, gradova.

Deutsche Telekom u Laubi je napravio prezentaciju povodom prelaska na novu tehnologiju, a naš zadatak bila je 3D projekcija za koju smo instalirali bioskopski sistem sa 1000 ExpanD naočara preko kojih su gosti gledali 3D prezentaciju. Prisutni su u 5-7min mogli da vide istoriju Telekoma od prve telefonske centrale do najsavremenijeh sistema koji danas postoji.

  • 0
Detaljnije o projektu

U zagrebačkoj Laubi održana je promocija Deutsche Telekoma, na kojoj je najavljen prelazak na novu tehnologiju.

  • 3D Cinema
  • Commercial